Upit vrsta, pronađeno natuknica: 2707

vrsta (više značenja)

vrsta. 1. Skupina istorodnih stvari, pojava ili pojmova. 2. U logici, skup obilježja jedne potpune ...

vrsta (metrologija)

vrsta (rus. versta), stara ruska mjerna jedinica duljine, vrijednosti 500 ruskih sežanja, tj. 1,0668 km. ...

vrsta, ugrožena

vrsta, ugrožena, biljna ili životinjska vrsta kojoj je populacija tako malena da joj prijeti izumiranje; ...

alohtona vrsta

alohtona vrsta, u biologiji, vrsta biljaka ili životinja prenesena iz drugoga mjesta, koja nije samonikla ...

autohtona vrsta

autohtona vrsta →  alohtona vrsta ...

indikatorski organizam

indikatorski organizam (indikatorska vrsta), organizam uske ekološke valencije koji služi kao mjera ...

abelija

abelija (Abelia), rod listopadnih, rjeđe zimzelenih dekorativnih grmolikih biljaka iz por. kozokrvnica ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

abijetinska kiselina

abijetinska kiselina (lat. abies, genitiv abietis: jela), smolna kiselina, triciklički diterpen, C20H30O2, ...

abisalna zona

abisalna zona (grč. ἄβυσσος: bezdan), dio oceana dublji od 2000 m i plići od 6000 m. Granica prema gornjoj ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|