Upit vu��a, pronađeno natuknica: 19

Béraud, Henri

Béraud [beʀo:'], Henri, francuski književnik i novinar (Lyon, 1885 – Saint-Clément-des-Baleines, 1958). ...

Brezovački, Tito

Brezovački, Tito (Tituš), hrvatski književnik (Zagreb, 4. I. 1757 – Zagreb, 29. X. 1805). Bivši pavlin, ...

Domin Petruševečki, Imbrih

Domin Petruševečki, Imbrih, hrvatski pravnik (Zagreb, 8. X. 1776 – Zagreb, 22. VI. 1848). Studij prava ...

epilepsija

epilepsija (grč. ἐπıληψία: napadaj) (padavica, »sveta bolest«), zajednički naziv za poremećaje označene ...

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

Jembrih, Ivica

Jembrih, Ivica, hrvatski književnik (Gregurovec Veternički kraj Mihovljana, 8. VI. 1939 – Klenovnik, ...

Kristijanović, Ignjat

Kristijanović, Ignjat (Ignac), hrvatski pisac (Zagreb, 31. VII. 1796 – Zagreb, 16. V. 1884). Bogosloviju ...

Lihtenštajn

Lihtenštajn (Fürstentum Liechtenstein), kneževina u srednjoj Europi, između Švicarske (duljina granice ...

Mihanović, Antun

Mihanović, Antun, hrvatski pisac i političar (Zagreb, 10. VI. 1796 – Novi Dvori kraj Klanjca, 14. XI. 1861). ...

Piccoli, Michel

Piccoli [pikɔli'], Michel, francuski glumac (Pariz, 27. XII. 1925 – Saint-Philbert-sur-Risle, 12. V. 2020). ...

(1)  2