Upit web, pronađeno natuknica: 16

web

web [web] (engl.: tkanje; paučina; mreža) → www ...

World Wide Web

World Wide Web → www ...

administrator

administrator (lat.). 1. Osoba koja upravlja (administrira), npr. u nekoj ustanovi; upravitelj, nadzornik. 2. ...

Bendix, Reinhard

Bendix [be'ndiks], Reinhard, američki sociolog njemačkog podrijetla (Berlin, 25. II. 1916 – Berkeley, ...

domena

domena (franc. domaine, od lat. dominium: vlasništvo). 1. Državno, vladarsko ili krunsko dobro; područje, ...

elektroničko novinarstvo

elektroničko novinarstvo, izraz koji se prvotno koristio za novinarstvo u elektroničkim medijima (radio ...

Filozofska istraživanja

Filozofska istraživanja, časopis i biblioteka, izlaze u Zagrebu, u izdanju Hrvatskoga filozofskog društva. ...

informacijska infrastruktura

informacijska infrastruktura, mreže, sustavi i usluge zasnovani na informacijskoj i komunikacijskoj ...

internet

internet (engl., od inter- + net[work]: mrežni sustav), svjetski sustav međusobno povezanih računalnih ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

(1)  2