Upit wto, pronađeno natuknica: 10

WTO

WTO (akronim od engl. World Trade Organization) →  svjetska trgovinska organizacija ...

ekonomski automatizam

ekonomski automatizam, termin proizašao iz klasične političke ekonomije, koja je smatrala da gospodarstvo ...

globalizacija

globalizacija (franc. globalisation), gospodarski, društveni, politički i kulturni procesi koji vode ...

međunarodne organizacije

međunarodne organizacije, udruženja država zasnovana u pravilu na međunar. ugovoru kao konstitutivnom ...

ribarstvo morsko

ribarstvo, morsko, grana poljoprivrede koja se bavi ribolovom i uzgojem morskih riba. Ribolov obuhvaća ...

slobodna trgovina

slobodna trgovina, pojam u ekonomskoj znanosti koji označava potpuno neometan protok dobara i usluga ...

svjetska trgovina

svjetska trgovina, razmjena roba i usluga između svj. država, odnosno ukupna ponuda (izvoz) i potražnja ...

Svjetska trgovinska organizacija

Svjetska trgovinska organizacija (engl. World Trade Organization, akronim WTO), međunarodna organizacija, ...

Taiwan

Taiwan (također Formoza), otok u zapadnom dijelu Tihog oceana, na dodiru Južnokineskog i Istočnokineskoga ...

trgovačko pravo

trgovačko pravo, grana prava. Počelo se razvijati u srednjem vijeku kao posebno pravo trgovaca (lex ...

(1)