Upit x-zrake, pronađeno natuknica: 6

x-zrake

x-zrake, elektromagnetsko zračenje koje je 1895. otkrio njemački fizičar Wilhelm Conrad Röntgen, a koje ...

Barkla, Charles Glover

Barkla [bα:'klə], Charles Glover, engleski fizičar (Widnes, 7. VII. 1877 – Edinburgh, 23. X. 1944). ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje (rasprostiranje, propagacija) titranja električnoga i magnetskoga polja ...

Kölliker, Rudolf Albert von

Kölliker [kœ'likəɹ], Rudolf Albert von, švicarski anatom i fiziolog (Zürich, 6. VII. 1817 – Würzburg, ...

rendgensko zračenje

rendgensko zračenje, elektromagnetski valovi valnih duljina 0,001 do 10 nm. Nastaje u rendgenskoj cijevi ...

Röntgen, Wilhelm Conrad

Röntgen [rœ'ntgən], Wilhelm Conrad, njemački fizičar (Lennep, danas Remscheid, 27. III. 1845 – München, ...