Upit yang i yin, pronađeno natuknica: 4

yang i yin

yang i yin [jaŋ, jin], u kineskoj filozofiji, dva suprotna kozmička pola čijim su neprestanim mijenjanjem ...

Dodig, Vladimir – Trokut

Dodig, Vladimir – Trokut, hrvatski konceptualni umjetnik i kolekcionar (Kranj, 4. IV. 1949 – Zagreb, ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

kvaliteta

kvaliteta (njem. Qualität < lat. qualitas: kakvoća, svojstvo). 1. Općenito, ono što označuje (određuje) ...