Upit yoga, pronađeno natuknica: 8

yoga

yoga (sanskrt.: sprega, stega, prema yuj: ujarmiti, spregnuti), jedan od šest sustava brahmanističke ...

Aurobindo Ghoṣ

Aurobindo Ghoṣ [ạu'~ ghoṣ] (Śrī Aurobindo; Aurobindo Ghose), indijski pjesnik i filozofski pisac (Calcutta, ...

hinduizam

hinduizam (prema novoperz. hindu: Indijac), indijski religijski, filozofski i društveni sustav; drugo ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

meditacija

meditacija (lat. meditatio), razmišljanje, misaono razmatranje. U mnogim religijama i kulturama, unutarnja ...

mistika

mistika (prema lat. mysticus < grč. μυστιϰός: mističan; koji se odnosi na misterije), iskustvena spoznaja ...

Patañjali

Patañjali [pata'ń62721ali], staroindijski gramatičar (II. st. pr. Kr.). Autor je djela Veliko tumačenje ...

sāṃkhya

sāṃkhya [sa:'ṃkhja] (sanskrt. sāṃkhya: razvrstavanje, nabrajanje), jedan od šest indijskih filozofskih ...