Upit zaštita okoliša, pronađeno natuknica: 29

zaštita okoliša

zaštita okoliša, sveukupnost mjera za očuvanje prirodnih dobara, u prvome redu vode, tla i zraka za ...

Commoner, Barry

Commoner [kɔ'mənəɹ], Barry, američki biolog ekolog (New York, 28. V. 1917 – New York, 30. IX. 2012). ...

EURECA

EURECA (skraćeno od engl. European Research Cooperation Agency), paneuropska mreža za suradnju u istraživanjima, ...

građevna regulativa

građevna regulativa, skup propisa, tj. zakona, pravilnika i normi, koji se odnose na građevinu, njezino ...

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatsko kemijsko društvo, strukovna udruga kemičara, osnovana 1926. Unaprjeđuje i popularizira sve ...

kataliza

kataliza (grč. ϰατάλυσıς: razrješenje, razlaganje). 1. U glosematici, postupak s pomoću kojega se sintagmatski ...

Lay, Vladimir

Lay [laj], Vladimir, hrvatski sociolog (Zagreb, 8. XII. 1947). U Zagrebu diplomirao politologiju (1971) ...

okoliš

okoliš, prirodno ili stvoreno okruženje u kojem žive čovjek i druga bića; ukupnost svih prirodnih i ...

park

park (engl. < starofranc. parc < srednjovj. lat. parricus: ograđen prostor). 1. Prostor u prirodi s ...

recikliranje

recikliranje ili oporaba (prema engl. recycle, od re- + lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug), proces obradbe ...

(1)  2  3