Upit zaduha, pronađeno natuknica: 3

sipnja, plućna

sipnja, plućna ili zaduha, neizlječiva bolest konja. Razvija se zbog bolesnih promjena na razini manjih ...

astma

astma (grč. ἆσϑμα: teško, kratko disanje), sipnja, zaduha; općeniti naziv za smetnje u disanju koje ...

silikoza

silikoza (silicij + -oza), oblik →  pneumokonioze nastao udisanjem prašine koja sadrži kristale silicijeva ...