Upit zakon očuvanja energije, pronađeno natuknica: 17

zakon očuvanja energije

zakon očuvanja energije, fizikalni zakon prema kojemu je u zatvorenom fizikalnom sustavu zbroj svih ...

anihilacija

anihilacija (crkv. lat. annihilatio: poništenje), međusobno poništenje elementarne čestice i njezine ...

fizikalni zakon

fizikalni zakon, univerzalna izjava o prirodnoj pojavi oblikovana na temelju promatranja ili izvođenja ...

Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von

Helmholtz [hε'lmhɔlc], Hermann Ludwig Ferdinand von, njemački prirodoslovac (Potsdam, 31. VIII. 1821 ...

kvantna fluktuacija vakuuma

kvantna fluktuacija vakuuma, pojava neprestanog stvaranja i nestajanja mikroskopskih parova čestica ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

Noether, Emmy

Noether [nø:'təɹ], Emmy (Amelie), njemačka matematičarka (Erlangen, 23. III. 1882 – Bryn Mawr, SAD, ...

plin

plin, tvar u plinovitom agregatnom stanju u kojem ne pokazuje nikakvu strukturnu uređenost i nema određen ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...

stupanj slobode

stupanj slobode, u mehanici, u užem smislu, svako gibanje tijela i sustava tijela koje je opisano neovisnom ...

(1)  2