Upit zametak, pronađeno natuknica: 52

zametak

zametak, razvojni stadij nekog organizma nakon oplodnje, u kojem obično završava diferencijacija organa ...

sjemeni zametak

sjemeni zametak →  cvijet ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

amnion

amnion (grč. ἀμνίον: žrtvena plitica, posuda za skupljanje krvi žrtava; embrionalna ovojnica, plodna ...

Arhimed

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr. ...

Buridan, Jean

Buridan [byʀid8118'], Jean, francuski filozof i fizičar (Béthune, oko 1295 – Pariz, oko 1358). Rektor Pariškoga ...

cvijet

cvijet (lat. flos), biljni izdanak ili dio izdanka s metamorfoziranim listovima koji služe spolnomu ...

Dvorničić-Napuly, Baltazar

Dvorničić-Napuly [~ na'pulj], Baltazar, hrvatski pravnik (Koprivnica, oko 1560 – Zagreb, 29. III. 1624). ...

embriogeneza

embriogeneza (embrio- + -geneza) →  embriologija; zametak, razvoj ...

Fescennini versus

Fescennini versus [fesken:i:'ni: ve'rsu:s] (lat.: fesceninski stihovi, prema etrurskome gradu Fesceniji), ...

(1)  2  3  4  5  6