Upit zaslon, pronađeno natuknica: 31

zaslon

zaslon (ekran). 1. Površina na koju se projektorom ili sustavom leća projiciraju statične ili pokretne ...

abažur

abažur (franc. abat-jour), zaslon ili sjenilo koje se stavlja na svjetiljku radi ublaživanja ili usmjeravanja ...

blenda

blenda (njem. Blende: zaslon) (otvor zaslona, irisa, dijafragme objektiva), mehanički sustav ugrađen ...

dijafragma

dijafragma (grč. δıάφραγμα: pregrada). 1. U medicini, mišićna ili vezivna opna koja odjeljuje jednu ...

ekran

ekran (francuski écran < starofrancuski escren < nizozemski scherm: pregrada; usporedi engleski screen). 1. ...

fotoelektrični elementi

fotoelektrični elementi, električni i elektronički elemenati u kojima se svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

kabel

kabel (njem. Kabel < franc. câble < kasnolat. capulum: uže). 1. Izolirani vod koji se polaže u tlo ...

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

katodna cijev

katodna cijev, elektronska cijev u kojoj se elektroni, izbačeni iz užarene katode, zbog visokog napona ...

(1)  2  3  4