Upit zastara, pronađeno natuknica: 3

zastara

zastara, gubitak prava zahtjeva za ostvarivanje nekoga subjektivnoga građanskog prava protekom roka ...

Opći građanski zakonik

Opći građanski zakonik (akr. OGZ; njem. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), kodifikacija građ. prava ...

tjeralica

tjeralica, nalog što ga u posebnom postupku izdaje sudsko ili drugo državno tijelo kada se ne zna prebivalište ...