Upit zatvorena ljuska, pronađeno natuknica: 1

zatvorena ljuska

zatvorena ljuska, u nuklearnoj fizici, ljuska izrazito stabilne atomske jezgre kojoj atomski ili neutronski ...