Upit zeljaste biljke, pronađeno natuknica: 26

zeljaste biljke

zeljaste biljke ili zeleni, biljke stablašice vegetativni dijelovi kojih nakon sazrijevanja sjemenaka ...

bedrenika

bedrenika (Pimpinella), biljni rod iz porodice štitarki (Apiaceae), s približno 150 vrsta. Raširene ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia), višestanični eukariotski oblik života kojemu je svojstvena autotrofna ...

dvornici

dvornici (Polygonaceae), biljna por. dvosupnica kojoj pripada oko 40 rodova s približno 1000 vrsta. ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Euroazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

grah

grah (Phaseolus), rod biljaka iz por. leptirnjača (Fabaceae). To su zeljaste biljke i grmovi sa sastavljenim ...

karanfili

karanfili (prema karanfil) (Caryophyllaceae), biljna por. prostolatičnih dvosupnica (Magnoliatae, Dicotyledoneae) ...

klarkija

klarkija (po američkom istraživaču Williamu Clarku) ili godecija (po švicarskom botaničaru Charlesu ...

kozlinac

kozlinac (Astragalus), biljni rod s oko 1800 vrsta iz por. leptirnjača (Fabaceae), koji po broju vrsta ...

lanovi

lanovi (Linaceae), biljna por. iz razreda dvosupnica, koja obuhvaća uglavnom zeljaste biljke s dvospolnim, ...

(1)  2  3