Upit zeoliti, pronađeno natuknica: 6

zeoliti

zeoliti (grč. ζɛĩν: kuhati, kipjeti + -lit1), prirodni ili sintetski tektosilikati kem. sastava Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y] · z H2O, ...

kataliza

kataliza (grč. ϰατάλυσıς: razrješenje, razlaganje). 1. U glosematici, postupak s pomoću kojega se sintagmatski ...

mineralne sirovine

mineralne sirovine, prirodne anorganske i org. tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe ...

mineralogija

mineralogija (minera[li] + -logija), znanost o mineralima koja se bavi proučavanjem njihove kristalne ...

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...

skapoliti

skapoliti (lat. scapus: deblo, stupac + -lit1), grupa silikatnih minerala; to su izomorfne smjese, ...