Upit znamenka, pronađeno natuknica: 12

znamenka

znamenka, znak kojim se samostalno ili u kombinaciji s drugim znakovima izražavaju brojevi u nekom brojevnom ...

bit

bit (nenormirani znak b). 1. (akronim od engl. bi[nary] [digi]t: dvojna znamenka), posebna jedinica ...

binarni brojevni sustav

binarni ili dijadski brojevni sustav (lat. bini: po dva; grč. δυάς: dvoje, dvojina), aditivno-multiplikativni ...

brojevni sustav

brojevni sustav, skup znakova i pravila za zapisivanje brojeva. Broj se može izraziti jednom ili više ...

cifra

cifra (srednjovj. lat. cifra: broj < arap. ṣifr: prazno, ništica), grafički znak koji označuje ništicu ...

crtični kod

crtični kod (barkod, od engl. barcode, od bar: motka, šipka i code: kod), niz paralelnih crta različite ...

digitalan

digitalan (engl. digital, od digit: prst; znamenka < lat. digitus: prst). 1. Koji se odnosi na prste ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga signala ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

djeljivost brojeva

djeljivost brojeva, relacija na cijelim brojevima definirana tako da pri dijeljenju jednoga broja s ...

(1)  2