Upit zrak, pronađeno natuknica: 281

zrak

zrak, smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u ...

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

aer

aer (grčki ἀήρ: zrak; staroslavenski vozduhъ), u istočnoj kršćanskoj liturgiji, tkanina koja pokriva ...

aeracija

aeracija (prema grč. ἀήρ: zrak, lat. aer), prozračivanje, dovođenje zraka, npr. u vodu radi pročišćivanja, ...

aerodin

aerodin (engl. aerodyne, od aero- + grč. δύναμις: sila, snaga), zračna letjelica teža od zraka, koja ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

aerodinamika

aerodinamika (aero- + dinamika), znanstvena disciplina u okviru mehanike fluida koja proučava strujanje ...

aerofagija

aerofagija (aero- + -fagija), gutanje zraka, do određene mjere normalna pojava. Neke osobe prekomjerno ...

aerofobija

aerofobija (aero- + -fobija), bolestan strah od zraka i svega što zrak sadrži. Aerofobija je i strah ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|