STRUKE:

fazni dijagram

ilustracija
DIJAGRAM STANJA – a) Gibbsov ternarni dijagram; b) binarni dijagram (TA, TB - tališta komponenata A i B; L - kapljevita faza; α, β - krute faze; E - eutektik)
ilustracija1ilustracija2

fazni dijagram, grafički prikaz empirijski određenih ili jednadžbama stanja opisanih veza među parametrima stanja nekoga fizikalnog sustava u koordinatnom sustavu koji pokazuje kako se mijenjaju svojstva sustava pri promjenama jakosti magnetskoga polja, temperature, volumena i tlaka, a posebno pri prijelazima iz jednoga agregatnoga stanja u drugo, odnosno pri pretvorbama između različitih kristalnih faza. To mogu biti npr. jednokomponentni sustavi kod kojih su prikazane ravnoteže čvrste, tekuće i plinske faze, smjese dviju ili više kovina, smjese i spojevi dvaju ili više elemenata itd.

fazni dijagram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15089>.