STRUKE:

Grimaldi

Grimaldi [~ma'ldi], talijanska plemićka obitelj poznata od XII. st. do suvremenog doba. Jedna od moćnijih genovskih obitelji i samostalni vladari Monaca od 1419. Imali su posjede u Italiji i Francuskoj. Prvi je poznati član bio Otto Canella (spominje se 1143). Naslijedio ga je Grimaldo Canella (spominje se od 1162. do 1194), prema kojemu je cijela obitelj dobila ime. Imali su znatan utjecaj na politička zbivanja u Genovi; uz obitelj Fieschi bili su na čelu gvelfske stranke (i sukobljavali se s obitelji Doria). Antonio Grimaldi bio je genovski admiral koji se uspješno borio protiv Katalonaca i Aragonaca (1332), ali su ga zatim porazili Mlečani (1353), što je Genovljane ponukalo da se stave pod zaštitu Giovannija Viscontija, gospodara Milana. U XV. st. obitelj se podijelila na nekoliko grana. Od XVI. do kraja XVIII. st. Grimaldi su dali velik broj visokih dužnosnika komune.

Grimaldi od Monaca. Vladajuća kuća kneževine Monaco od 1419. Utemeljitelj je te grane obitelji Rainier I. (1267 – oko 1314), koji je 1297. bio protjeran iz Genove i sklonio se u Monaco, a pod Filipom Lijepim bio je admiral Francuske. Domenico (1510–92) borio se kod Lepanta (1571), ali se zaredio i postao biskup u Cavaillonu (1584) i nadbiskup u Avignonu (1585). God. 1612. Honoré II. (1597–1662) uzeo je kneževski naslov. Ta je loza izumrla s Antoineom I. (1667–1731). Njega je na prijestolju naslijedio zet Jacques de Goyon-Matignon (1689–1751), koji je osnovao kuću Goyon-Matignon-Grimaldi. Njegov nasljednik Charles III. (1818–89) ukinuo je izravne poreze za stalne stanovnike kneževine, otvorio igračnicu i osnovao grad Monte Carlo i tako za svoju kneževinu otvorio razdoblje financijskog i turističkog prosperiteta. God. 1911. Albert I. (1848–1922) proglasio je prvi ustav kneževine Monaco. Ta je loza izumrla s Louisem II. (1870–1949). Njega je naslijedio unuk Rainier III. (1923–2005), čiji je otac, grof Pierre od Polignaca, preuzeo ime Grimaldi nakon ženidbe s kćerju Louisa II. Rainiera III. naslijedio je sin Albert II.

Grimaldi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23394>.