hidrostatički tlak

hidrostatički tlak, tlak u unutrašnjosti mirne tekućine, koji nastaje zbog težine tekućine i raste linearno s visinom stupca tekućine iznad promatrane točke; p = ρgh, gdje je ρ gustoća tekućine, g gravitacijsko ubrzanje, h visina stupca tekućine. Primjerice, ukupni tlak na nekoj dubini mora jednak je zbroju hidrostatičkog i atmosferskoga tlaka.

hidrostatički tlak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25435>.