struka(e): strane riječi | fizika

fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina ili plin, tekuća ili plinovita tvar kojoj molekule lako mijenjaju svoj relativan položaj. Privlačne sile među česticama u fluidu slabije su od sila među česticama čvrste tvari, ali su još uvijek dovoljno velike da izazovu viskoznost. Između fluida velike viskoznosti i amorfne čvrste tvari granica nije strogo određena.

Idealni fluid je fluid kojemu su viskoznost, površinska napetost, kapilarnost i ostale posljedice međumolekulskih sila zanemarive. Na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli viskoznost nekih fluida potpuno nestaje i oni postaju suprafluidi. Proučavanjem svojstava fluida bavi se mehanika fluida, koja se dijeli na hidrostatiku, hidrodinamiku i aeromehaniku. Gibanje fluida opisuju Bernoullijeva jednadžba i jednadžba kontinuiteta.

Preneseno: utjecaji, djelovanja koja se ne mogu pobliže odrediti, a dolaze (»struje«) od nekog čovjeka ili predmeta. – Fluidan, tekući; neodrediv, neodređen, nejasan.

Citiranje:

fluid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fluid>.