STRUKE:

kristalno brojilo

kristalno brojilo, uređaj za detekciju i registraciju pojedinačnih energetskih čestica i fotona. Najčešće se zasniva na pojavi da nabijene čestice ili fotoni dovoljno visokih energija prolaskom kroz neke kristale (npr. dijamant, srebrni klorid), koji su inače dobri izolatori, stvaraju u njima gotovo slobodne elektrone. Ako se kristal nalazi u jakom električnom polju, prolaz čestica imat će za posljedicu kratkotrajan strujni impuls, koji se dade višestruko pojačati i iskoristiti za registraciju. (→ detektor)

kristalno brojilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34010>.