Ostrograds’kyj, Myhajlo Vasyl’ovyč

Ostrograds’kyj [~gra'ds’k616i], Myhajlo Vasyl’ovyč (ruski Mihail Vasil’evič Ostrogradskij), ukrajinski matematičar (Pašenna, 24. IX. 1801Poltava, 1. I. 1862). Školovao se u Harkovu (1816–20), a zatim u Parizu (1822–28) kod Augustina-Louisa Cauchyja, Pierrea Simona de Laplacea i Josepha Fouriera. Profesor časničkih razreda na učilištima u Sankt Peterburgu (od 1828), te član Carske akademije znanosti, danas Ruska akademija znanosti (od 1830). Jedan je od osnivača tzv. petrogradske matematičke škole. Njegova matematička istraživanja odnose se na analizu, teorijsku mehaniku i matematičku fiziku. Godine 1828. postavio je formulu za pretvaranje volumnog integrala u plošni (koja je bila poznata i Carlu Friedrichu Gaussu):

Ostrogradskyj Myhajlo Vasylovyc.jpg

gdje je V jednostavno povezani volumen, a S vanjska strana plohe koja ga omeđuje. Godine 1834. tu je formulu poopćio i na slučaj n-terostrukih integrala (kao i George Green) te se ona i u tom obliku pokazala vrlo značajnom u modernoj diferencijalnoj geometriji (Ostrogradski-Green-Gaussov teorem).

Ostrograds’kyj, Myhajlo Vasyl’ovyč. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45809>.