struka(e): matematika
Cauchy, Augustin-Louis
francuski matematičar
Rođen(a): Pariz, 21. VIII. 1789.
Umr(la)o: Sceaux, 23. V. 1857.
ilustracija
CAUCHY, Augustin-Louis

Cauchy [koši'], Augustin-Louis, francuski matematičar (Pariz, 21. VIII. 1789Sceaux, 23. V. 1857). Diplomirao (1810) na École nationale des ponts et chaussées u Parizu, bio profesor matematike i astronomije u Parizu (od 1816). Smatra se osnivačem teorije funkcija jedne kompleksne varijable, npr. Cauchyjev integralni teorem, Cauchy-Riemannovi uvjeti i Cauchyjev teorem omogućavaju velik broj primjena kompleksne analize. Istraživao je konvergenciju i divergenciju beskonačnih nizova, determinante i vjerojatnost. Razvio teoriju grupa i matematičku fiziku, proučavao valove u optici, hidrodinamiku; radio na teoriji elastičnosti. Među prvima matematički strogo zasnovao i razvijao infinitezimalni račun. Djela: Tečaj analize (Cours d’analyse…, 1821), Sažetak predavanja o primjenama infinitezimalnog računa (Résumé des leçons données sur le calcul infinitésimal, 1823). Bio je član francuske Akademije znanosti od 1816., Američke akademije umjetnosti i znanosti od 1832. i Royal Society od 1832. Po njem su nazvani krater na Mjesecu (Cauchy) i planetoid (16249 Cauchy).

Citiranje:

Cauchy, Augustin-Louis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cauchy-augustin-louis>.