STRUKE:

Ruska, Ernst

ilustracija
RUSKA, Ernst

Ruska [ru'ska], Ernst, njemački fizičar (Heidelberg, 25. XII. 1906Berlin, 27. V. 1988). Studirao je elektrotehniku na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (1925–27), a potom u Berlinu. God. 1931. konstruirao je prvu magnetsku leću za fokusiranje snopa elektrona (→ kvadrupol). Koristeći niz takvih leća izumio je elektronski mikroskop (1933). Od 1937. radio je kao inženjer istraživač u tvrtki Siemens-Rainiger-Werke AG te je pod njegovim vodstvom bio konstruiran prvi komercijalni elektronski mikroskop (1939). Od 1957. do umirovljenja 1974. bio je direktor Instituta za elektronsku mikroskopiju. Bio je i dugogodišnji profesor Tehničkoga sveučilišta Zapadnog Berlina (1949–71). Dobitnik je polovine Nobelove nagrade za fiziku 1986. za izum elektronskoga mikroskopa (drugu polovinu podijelili su H. Rohrer i G. Binning).

Ruska, Ernst. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53759>.