Stokes, George Gabriel

ilustracija
STOKES, George Gabriel

Stokes [st61595uks], George Gabriel, engleski matematičar i fizičar (Skreen, 13. VIII. 1819Cambridge, 1. II. 1903). Profesor matematike u Cambridgeu. Bio je tajnik (1854–85) i predsjednik (1885–90) Royal Societyja. Autor je značajnih radova iz matematike (Stokesov teorem u analizi) i fizike (Stokesov zakon u hidrodinamici i optici). Dao je značajan doprinos razumijevanju dinamike fluida. Bavio se istraživanjem viskoznosti fluida i pridonio formulaciji jednadžba koje opisuju viskoznost (1845), a koje se danas nazivaju Navier-Stokesove jednadžbe. Proučavajući površinske valove, razvio je nelinearnu teoriju solitona (1847), vrlo intenzivih električnih i magn. polja stvorenih u svojstvenim rezonantnim područjima na mjestima znatnijih promjena koncentracije plazme izazvanih međudjelovanjem valova i čestica, te izveo izraz za grupnu brzinu valova (1876), prvi je teorijski istraživao unutarnje valove (1847). Važno je i njegovo proučavanje promjena sile teže na površini Zemlje (1849).

Stokesov teorem, linijski integral vektorske funkcije uzet po nekoj zatvorenoj krivulji C jednak je površinskom integralu rotacije te funkcije po površini S koju omeđuje krivulja C, tj.

Stokes George Gabriel.jpg.

Stokesov zakon, u hidrodinamici: sferno tijelo koje se giba u viskoznoj tekućini svladava silu otpora koja iznosi: F = 6πηvr, gdje je η dinamička viskoznost, v brzina tijela, r polumjer; u optici: valna duljina luminiscentnoga zračenja uvijek je veća ili jednaka valnoj duljini istovrsnoga zračenja koje ju je izazvalo.

Stokes, George Gabriel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58223>.