STRUKE:

vidni kut

vidni kut, kut što ga zatvaraju svjetlosne zrake koje u oko dopiru s dviju rubnih točaka promatranoga predmeta; npr. krug promjera 1 cm na udaljenosti 1 m vidi se pod istim (0,57°) vidnim kutom kao krug promjera 2 cm na udaljenosti 2 m. Promjena vidnoga kuta može se postići uporabom povećala, mikroskopa, dalekozora i dr. Tada slika predmeta zbog loma ili odbijanja svjetlosti zauzima veće područje vidnoga polja te tako slika predmeta izgleda veća, odn. predmet bliži.

vidni kut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64524>.