STRUKE:

Black, Joseph

Black [blæk], Joseph, škotski fizičar i kemičar (Bordeaux, 16. IV. 1728Edinburgh, 6. XII. 1799). Doktorirao (1754) na Sveučilištu u Edinburghu. Radio na Sveučilištu u Glasgowu (1756–66) i na Sveučilištu u Edinburghu (od 1766). Otkrio ugljikov dioksid. Sustavno proučavao magnezijeve spojeve. Uveo razlikovanje fizikalnih veličina topline i temperature te uveo fizikalne veličine toplinski kapacitet i latentnu toplinu pa se smatra osnivačem kalorimetrije. Blackovu spoznaju o većoj energiji vodene pare u odnosu na energiju jednake mase tekuće vode pri istoj temperaturi primijenio je James Watt pri razvoju svojega parnog stroja.

Black, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8021>.