STRUKE:

Bloch, Felix

ilustracija
BLOCH, Felix

Bloch [blɔk], Felix, američki fizičar švicarskog podrijetla (Zürich, 23. X. 1905Zürich, 10. IX. 1983). Na Sveučilištu u Leipzigu doktorirao fiziku (1928) i predavao do 1933. Emigrirao u SAD i djelovao na Sveučilištu Stanford (1934–71). Direktor CERN-a 1954–55. U Leipzigu kao teoretičar dao temeljne doprinose kvantnoj teoriji metala. Na Sveučilištu Stanford bavio se eksperimentalnim istraživanjima nuklearnog magnetizma: izmjerio magnetski moment neutrona (s L. Alvarezom), razvio metodu nuklearne indukcije korisne za određivanje sastava i strukture molekula. Podijelio s E. M. Purcellom Nobelovu nagradu za fiziku 1952.

Bloch, Felix. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8187>.