Upit slovenija, pronađeno natuknica: 230

Kobarid

Kobarid [~ri'd] (talijanski Caporetto [kapore't:o]), gradić u dolini rijeke Soče, sjeverozapadna Slovenija; ...

Koman, Mitja

Koman, Mitja, hrvatski fotograf (Veliki Podlog, Slovenija, 31. I. 1935 – Zagreb, 4. III. 2002). Završio ...

Komna

Komna, krški ravnjak u Julijskim Alpama, sjeverozapadno od Bohinjskoga jezera, Slovenija; visok 1400 ...

Kopar

Kopar (slovenski Koper, talijanski Capodistria), grad i luka na sjeverozapadnoj obali Istre, Slovenija; ...

Kosirnik, Ivan

Kosirnik, Ivan, hrvatski liječnik (Studenice kraj Rogaške Slatine, Slovenija, 28. V. 1847 – Zagreb, ...

Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki, gradić u Dolenjskoj, Slovenija; 717 st. (2016). Stari dio naselja nalazi se na ...

Košuta

Košuta (njemački Koschuta), planina u središnjemu dijelu Karavanki, Slovenija. Najviši vrh Košutnikov ...

Košuta, Leo

Košuta, Leo, hrvatski književni povjesničar (Jelšane, Slovenija, 31. III. 1922 – Pariz, 25. XII. 2001). ...

köttlaška kultura

köttlaška kultura (udomaćeni izgovor [ke'tlaška ~]), slavenska kultura kasnoga VIII. do X. st. raširena ...

Kranj

Kranj, grad na utoku Kokre u Savu, sjeverozapadna Slovenija; 37 586 st. (2016). Leži na željezničkoj ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|