STRUKE:

Eudoks iz Knida

Eudoks (Eudokso) iz Knida (grč. Εὔδοξος, Eúdoksos), grčki matematičar i astronom (?, oko 408. pr. Kr.?, oko 355. pr. Kr.). Studirao u Ateni i u Egiptu. Predavao na Platonovoj Akademiji u Ateni. Bavio se kontinuiranim veličinama i brojevima. Dokazao da je volumen piramide jednak jednoj trećini volumena prizme i da je volumen stošca jednak jednoj trećini volumena cilindra ako su im jednake osnovice i visine. Pokušao je rastumačiti nepravilnosti u gibanju Mjeseca, Sunca i planeta s pomoću 27 kružnih gibanja. Smatrao je da je Zemlja sferno tijelo i procijenio je duljinu meridijana na približnooko 70 000 km. Koristio godinu u trajanju od 365,25 dana, definirao kut između ekliptike i nebeskog ekvatora. Izradio je zvjezdani katalog Phaenomena (Φαινόμενα). Smatra se da je izumio sunčani sat (→ gnomon). Po njem su nazvani krateri na Mjesecu i na Marsu (Eudokso).

Eudoks iz Knida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18564>.