struka(e): fizika | matematika
ilustracija
PRIZMA, geometrijsko tijelo: 1. trostrana prizma, 2. četverostrana prizma, 3. kosa peterostrana prizma, 4. šesterostrana prizma

prizma (kasnolat. prisma < grč. πρίσμα, od πρίειν: piliti, rezati).

1. Geometrijsko tijelo, poliedar što ga omeđuju dva sukladna višekuta (baze) koji leže u paralelnim ravninama i paralelogrami što spajaju paralelne stranice baza (pobočke). Pobočke čine pobočje prizme. Ako su baze prizme trokuti, četverokuti, peterokuti, n-terokuti, prizma je trostrana, četverostrana, peterostrana, n-terostrana. Ako su baze i pobočke prizme kvadrati, prizma je kocka. Prizma je uspravna kada su sve pobočke pravokutnici, inače je kosa. Visina prizme jednaka je udaljenosti između ravnina u kojima leže baze. Volumen prizme izračunava se po formuli V = B · v, gdje je B ploština baze, a v visina prizme. Volumen prizme je tri puta veći od volumena piramide koja ima jednaku bazu i visinu. Oplošje prizme izračunava se po formuli O = 2B + P, gdje je P ploština pobočja, tj. zbroj ploština svih pobočaka.

2. U optici, optička prizma.

Citiranje:

prizma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prizma>.