STRUKE:

Paulijevo načelo

Paulijevo načelo (Paulijev princip) (po Wolfgangu Pauliju), načelo prema kojemu se u atomu svaki elektron nalazi u drugome kvantnom stanju, tj. dva elektrona u sustavu ne mogu imati identične kvantne brojeve. Tim se načelom objašnjava smještaj elektrona u ljuskama atomskog omotača, a time i periodičnost svojstava elemenata. Njemu se podvrgavaju i elektroni u elektronskom plinu u metalima, na čem počiva teorija električne vodljivosti. Poslije je Pauli to načelo protegnuo od elektrona na sve fermione, čestice s polucijelim spinom. U općoj formulaciji, Paulijevo načelo izriče da valna funkcija mora biti antisimetrična pri zamjeni dvaju fermiona, odn. simetrična pri zamjeni para bozona. To se načelo pokazuje važnim za stabilnost atoma i tvari općenito.

Paulijevo načelo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47058>.