Sejšeli

ilustracija
SEJŠELI, položajna karta
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6

Sejšeli (engleski Republic of Seychelles, francuski République des Seychelles, kreolski Repiblik Sesel), otočna država (116 otoka i otočića) u ekvatorskom području zapadnoga dijela Indijskoga oceana, 1600 km istočno od afričkoga kopna (otok Mahé) i sjeveroistočno od Madagaskara. Obuhvaća 456 km².

Prirodna obilježja

Sejšeli se sastoje od dviju glavnih otočnih skupina: središnje položena skupina obuhvaća najveći otok Mahé (155 km²) s 42 manja, okolna otočića, građena od granita i sijerita, a vanjsku skupinu čine 73 rubno položena koraljna otočića. Otoci skupine Mahé brdoviti su i stjenoviti, strmih obala, visoki do 905 m (vrh Morne Seychellois na otoku Mahé). Uz Mahé veći su još otoci Praslin (38 km²), Silhouette (20,0 km²) i La Digue (10 km²). Ostatci su prastaroga kopna Gondvane. Koraljni su otočići niski i ravni; uglavnom su bez vode. Glavne su skupine Amirantes, Farquhar, Aldabra i Alphonse.

Klima je tropska oceanska, s neznatnim kolebanjima temperature tijekom godine (srednja godišnja temperatura 25 do 29 °C) i velikom količinom vlage u zraku. Količina oborina vrlo je različita; na otoku Mahé iznosi 2300 mm na obali, a 3560 mm u središnjem gorju. Glavnina oborina padne u nešto toplijem razdoblju od listopada do ožujka (sjeverozapadni monsun); od svibnja do listopada traje sušnije i relativno svježije razdoblje. Vegetacija je bujna tropska. Izvorne šume većim su dijelom iskrčene radi podizanja plantaža. Šume prekrivaju 90% površine otočja. Na otocima ima rijetkih ili endemičnih biljnih i životinjskih vrsta (divovske kornjače; endemična liska i dr.), osobito na otočju Aldabra.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva 2010. god. Sejšeli imaju 90 945 st., a prema procjeni 2014. god. 94 663 st. Prosječna je gustoća naseljenosti 199 st./km² (2010). Naseljeno je 60-ak otoka; glavnina stanovništva živi na otoku Mahé (78 539 st. ili 86%, 2010., odnosno 507 st./km²), te na otocima Praslin (8603 st., 2010) i La Digue (2761 st.), dok na svim ostalim otocima zajedno žive 1042 st.). Stanovnici (državljani Sejšela čine 91,4% stanovništva) uglavnom su kreoli, mješanci prvih francuskih doseljenika s Afrikancima te Azijcima. Među strancima najviše je Indijaca (3977 pripadnika). Govori se uglavnom kreolskim jezikom, koji je službeni uz engleski i francuski. Stanovnici su pretežito rimokatolici (76,2%, 2010), a ima i protestanata (6,1%), hinduista (2,4%), muslimana (1,6%) i dr. Prosječna godišnja stopa porasta broja stanovnika od 1,3% u međupopisnom razdoblju 2002–10. rezultat je najvećim dijelom ujednačenoga prirodnog priraštaja stanovništva (prosječno 10,0‰ ili 1,0% godišnje), a manjim dijelom vanjskih migracija stanovništva (na godišnjoj su razini vrlo promjenljive). Stopa nataliteta 2012. iznosila je 18,6‰, mortaliteta 7,4‰, a prirodnoga priraštaja 11,2‰; stopa je mortaliteta dojenčadi 10,3‰. Stanovništvo je mlado: u dobi je do 14 god. 22,3% stanovništva, od 15 do 64 god. 69,8%, a starije je od 65 god. 7,9% populacije (2012). Ekonomski su aktivna 52 183 st. (2010), od čega je 6% nezaposleno. U poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu radi 0,1% zaposlenih (2012), u rudarstvu, industriji i građevinarstvu 21,2%, a u uslužnim djelatnostima 78,7%. Nepismeno je 6% stanovništva starijeg od 12 godina (2010). Glavni je grad Victoria na otoku Mahé s 26 450 st. (2010).

Gospodarstvo

Sejšeli su jedna od najbogatijih afričkih država, s BDP-om od 712 mil. USD (2006), odnosno 7800 USD po stanovniku. Oko 67% BDP-a ostvaruje se u sektoru usluga, poglavito turizmu, a oko 30% u industrijskom sektoru, pretežito u preradbi ribe. Kako bi se smanjila ovisnost o turizmu, vlada potiče razvoj poljoprivrede (kokosov orah, cimet, vanilija, banane) te izlov ribe (tunj). Sejšeli su 2006. izvezli robe u vrijednosti od 365 mil. USD, najviše u Veliku Britaniju (23,2%) i Španjolsku (20%), a slijede Francuska, Japan i Italija. U izvozu najviše sudjeluje prehrambena industrija (konzervirani tunj, smrznuta riba).

Promet

Cestovna mreža (otok Mahé) obuhvaća 515 km cesta (2012), od čega je asfaltirano 97%. Postoje dobre zrakoplovne veze s europskim i azijskim zemljama; međunarodna zračna luka nalazi se na otoku Mahé. Pomorske su veze također dobro razvijene, posebno s Australijom, dalekoistočnim zemljama i Mauricijusom. Glavna je luka Victoria. Između glavnih otoka postoje redovite zrakoplovne i brodske veze.

Novac

Novčana je jedinica sejšelska rupija (SR; SCR); 1 rupija = 100 centi.

Povijest

Otočje su početkom XVI. st. otkrili Portugalci. God. 1742–44. istraživao ih je Francuz Lazare Picault. God. 1756. zaposjeli su ih Francuzi te osnovali koloniju Séchelles koja je dobila ime prema Jeanu Moreauu de Séchellesu, ministru financija Luja XIV. Sejšele su već 1794. zaposjeli Britanci, koji su im promijenili ime u Seychelles, a otkako su ih na temelju mira u Parizu 1814. anektirali, uveli su svoj kolonijalni režim. Isprva je otočje bilo upravno priključeno koloniji Mauricijusu, ali je već 1888. postalo posebna britanska kolonija na čelu s administratorom, a od 1903. s guvernerom, kojemu su u radu pomagali Izvršno i Zakonodavno vijeće.

God. 1948. bila je uvedena ograničena autonomija. Prve političke stranke osnovane su 1964: Demokratsku stranku predvodio je James Mancham, a Ujedinjenu narodnu stranku France Albert René. U listopadu 1975. uvedena je samouprava, a neovisnost je proglašena 29. VI. 1976; Sejšelima su vraćeni otoci Desroches, Farquhar i Aldabra, koji su 1965. bili uključeni u Britanski indijskooceanski teritorij (Sejšeli su potraživali i arhipelag Chagos, što ga je svojatao i Mauricijus). Prvi predsjednik bio je J. Mancham; početkom lipnja 1977. s vlasti ga je državnim udarom srušio premijer F. A. René, koji je potom uspostavio socijalistički jednopartijski sustav u kojem je njegova Napredna fronta sejšelskoga naroda bila jedina legalna stranka. To je izazvalo nekoliko pokušaja oružane pobune i državnog udara. Početkom 1990-ih započela je demokratizacija; René je pobijedio na izborima 1993., 1998. i 2001 (među kandidatima bio je i J. Mancham). God. 2004. René se povukao iz politike, a predsjednikom je imenovan njegov zamjenik (od 1996) James A. Michel; pobijedio je na izborima u srpnju 2006 (reizabran je u svibnju 2011). Početkom 2000-ih ostvarena je suradnja s Velikom Britanijom i SAD-om radi borbe protiv piratstva i terorizma u regiji (uglavnom radi djelovanja prema Somaliji), a logističke usluge ponuđene su kineskoj floti (2011).

Politički sustav

Prema Ustavu od 18. VI. 1993. Sejšeli su republika s predsjedničkim sustavom vlasti. Predsjednik republike poglavar je države, vrhovni zapovjednik oružanih snaga i nositelj izvršne vlasti. Biraju ga građani na općim izborima za razdoblje od 5 godina; može biti biran najviše tri mandata. Kao nositelj izvršne vlasti predsjeda Vijećem ministara, članove kojega samostalno imenuje. Zakonodavnu vlast obnaša Nacionalna skupština (Assemblée Nationale), koja ima 34 zastupnika birana na općim izborima za razdoblje od 5 godina. Biračko je pravo opće i jednako, a imaju ga svi državljani s navršenih 17 godina života. Najvišu sudbenu vlast ima Vrhovni sud čije suce imenuje predsjednik republike. Administrativno se dijeli na 23 upravna distrikta. Nacionalni blagdan: Nacionalni dan, 18. lipnja (1993).

Sejšeli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55216>.