STRUKE:

snijeg

ilustracija
SNIJEG

snijeg, kruta oborina koja nastaje iz vodene pare pri temperaturama zraka oko 0 °C; pada iz → oblaka (tipa Ns, As, Sc i Cb) najčešće u obliku pahulja sastavljenih od bijelih ili prozirnih ledenih kristala. Ako je temperatura zraka niža od približno –14 °C, padaju pojedinačni ili spojeni šestostrani ledeni kristali, pločice, prizmice ili zvjezdice. U meteorologiji se pod danom sa snijegom podrazumijeva dan kada je na meteorološkoj postaji zabilježeno padanje snijega, susnježice, solike, zrnatoga snijega ili ledenih iglica. Visina snijega izražava se u centimetrima, a određuje mjerenjem debljine snježnoga pokrivača na ravnoj, otvorenoj podlozi. Snijeg je loš vodič topline (dobar toplinski izolator); između pojedinih čestica ima zraka, koji štiti tlo od prejakog ohlađivanja, a zimske usjeve od smrzavanja.

snijeg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56875>.