Upit O, pronađeno natuknica: 45

O

O. 1. Dvadeset i prvo slovo hrvatske abecede i četrnaesto (petnaesto) latinske, za samoglasnik /o/, ...

O tempora, o mores!

O tempora, o mores! [~ te'~ mo:'re:s] (lat.: O vremena, o običaji!), Ciceronov uzvik kojim karakterizira ...

Act of Settlement

Act of Settlement [ækt əv se'tlmənt] (Zakon o nasljeđivanju prijestolja), ustavni akt engleskoga Parlamenta ...

Alfons V. Afrikanac

Alfons V. Afrikanac (port. Affonso o Africano [ɐfõ'nsu u ɐfrika'nu]), portugalski kralj (Cintra, 15. I. 1432 ...

Auto de los Reyes Magos

Auto de los Reyes Magos [ạu'to δe ~ r:ε'ies ma'γos] (španjolski: Auto o Sveta tri kralja), anonimni ...

Bruxelleska konvencija o pomorskom pravu

Bruxelleska konvencija o pomorskom pravu [bri'selska ~] →  pomorsko pravo ...

Chanson de Roland

Chanson de Roland [š8118s61533' də ʀɔl8118'] (Pjesan o Rolandu), najpoznatiji starofrancuski spjev iz ciklusa ...

Članci o Konfederaciji

Članci o Konfederaciji (Articles of Confederation), ustavni akt kojim je 13 američkih država, bivših ...

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, izjava sastavljena 9. III. 1967. u Matici ...

Deklaracija o nezavisnosti

Deklaracija o nezavisnosti (engl. Declaration of Independence), akt kojim je proglašena neovisnost 13 ...

(1)  2  3  4  5