Upit alge, pronađeno natuknica: 77

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

crvene alge

crvene alge →  alge ...

Accurti, Josip

Accurti [ak:u'~], Josip, hrvatski prirodoslovac (Senj, 11. VIII. 1824 – San Giovanni di Guardiella kraj ...

ameba promjenljiva

ameba, promjenljiva (grč. ἀμοıβή: mijena, od ἀμείβεıν: mijenjati) (Amoeba proteus), najjednostavnija ...

androgeneza

androgeneza (andro- + -geneza), u biologiji, započinjanje i nastavak razvitka jajne stanice, aktivirane ...

azola

azola (grč. ἄζ[εıν]: sušiti i ολλ[ύναı]: izgubiti) (Azolla), rod papratnjača iz por. nepačke (Salviniaceae) ...

bakar

bakar (tur. bakır), simbol Cu (cuprum), kemijski element (atomski broj 29, relativna atomska masa 63,546), ...

bentos

bentos (bental) (grč. βένϑος: dubina), životna zajednica biljnih (fitobentos) i životinjskih (zoobentos) ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

bioherma

bioherma (bio- + grč. ἕρμα: podmorski greben), neuslojena, lećasta vapnenačka tijela izgrađena od skeleta ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8