Upit degeneracija, pronađeno natuknica: 7

degeneracija

degeneracija (kasnolat. degeneratio, od lat. degenerare: izroditi se, izopačiti se). 1. U biologiji ...

amiloidoza

amiloidoza (lat. amylum < grč. ἄμυλον: nemljeveno; škrob + -id + -oza), amiloidna degeneracija; patološki ...

artropatija

artropatija (artro- + -patija), naziv za neodređenu bolest zgloba; upotrebljava se samo kada se prava ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

chansons de geste

chansons de geste [š8118s61533' dəžε'st] (franc.: pjesme o junačkim djelima), srednjovjekovni francuski spjevovi, ...

dekadencija

dekadencija (srednjovj. lat. decadentia, od de- + lat. cadere: pasti), postupni gubitak, nestajanje ...

Faltings, Gerd

Faltings [fa'ltiŋs], Gerd, njemački matematičar (Gelsenkirchen, 28. VII. 1954). Doktorirao (1978) na ...