Upit karantena, pronađeno natuknica: 10

karantena

karantena (franc. quarantaine: četrdesetak dana, prema quarante: četrdeset; usp. njem. Quarantäne), ...

karantena, biljna

karantena, biljna, administrativne mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječilo prenošenje i širenje ...

izolacija

izolacija (tal. isolare: odvojiti, odijeliti, od lat. insula: otok). 1. Odvajanje, izdvajanje, osamljivanje; ...

Kip slobode

Kip slobode (puno ime »Sloboda prosvjetljuje svijet«, engleski Liberty Enlightening the World), monumentalni ...

kontumac

kontumac (austr. njem. Kontumaz: karantena < lat. contumacia: tvrdoglavost). 1. Zabrana kretanja životinja ...

lazaret

lazaret (tal. lazzaretto, prema imenu venecijanskoga otoka [Santa Maria di] Nazarèth, po istoimenom ...

Maksimov, Vladimir Jemeljanovič

Maksimov [maks’i'məf], Vladimir Jemeljanovič (Emel’janovič, pravo ime Lev Aleksejevič /Alekseevič/ Samsonov), ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

Molunat (poluotok)

Molunat, poluotok u južnoj Dalmaciji, na obali Konavala. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok; dug ...

preventivna medicina

preventivna medicina, grana medicine koja se bavi sprječavanjem i suzbijanjem bolesti te očuvanjem zdravlja; ...

(1)