Upit permitivnost, pronađeno natuknica: 23

permitivnost

permitivnost (engleski permitivity, prema latinski permittere: dopustiti) →  dielektrična permitivnost ...

permitivnost vakuuma

permitivnost vakuuma →  dielektrična permitivnost vakuuma ...

dielektrična permitivnost

dielektrična permitivnost (dielektričnost, permitivnost) (znak ε), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj ...

dielektrična permitivnost vakuuma

dielektrična permitivnost vakuuma (permitivnost vakuuma, dielektričnost vakuuma, dielektrična konstanta ...

relativna dielektrična permitivnost

relativna dielektrična permitivnost (relativna dielektričnost) (znak εr), fizikalna veličina koja opisuje ...

Coulombov zakon

Coulombov zakon [kul61533'~], zakon elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles Augustin de Coulomb: električna ...

dielektrična konstanta vakuuma

dielektrična konstanta vakuuma →  dielektrična permitivnost vakuuma ...

dielektričnost vakuuma

dielektričnost vakuuma →  dielektrična permitivnost vakuuma ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

(1)  2  3