baždarenje broda
baždarenje broda (engl. tonnage measurement of ships), zakonom ili drugom pravovaljanom odredbom propisani ...

brod
brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

ć
ć, peto slovo hrvatske abecede, počelo se u hrvatskim tekstovima pojavljivati oko 1835. Preuzeto je ...

Galileijevi zakoni
Galileijevi zakoni (po Galileu Galileiju), zakoni slobodnoga pada i jednoliko ubrzanog gibanja. Galilei ...

kosina
kosina, ravnina nagnuta pod oštrim kutom prema horizontalnoj ravnini. Omogućuje podizanje tereta na ...

mineralne sirovine
mineralne sirovine, prirodne anorganske i org. tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe ...

ribarstvo, morsko
ribarstvo, morsko, grana poljoprivrede koja se bavi ribolovom i uzgojem morskih riba. Ribolov obuhvaća ...

slobodni pad
slobodni pad, jednoliko ubrzano gibanje tijela pod utjecajem gravitacijske sile, u blizini površine ...

upit: 44778>; pronađenih odgovora: 8; vrijeme izvršavanja upita: 73 ms