struka(e): elektrotehnika
ilustracija
ELEKTRIČNA SHEMA – shema jednostavnoga mrežnog ispravljača: O osigurač, S sklopka, T transformator, LED svjetleća dioda, D ispravljačka dioda, R otpornik, C kondenzator, + i - pripadni polovi priključnica na izlazu

električna shema, prikaz električnih strujnih krugova, sklopova, uređaja, instalacija, mreža, postrojenja i sl., na kojem su njihovi sastavni dijelovi prikazani uobičajenim ili normiranim grafičkim znakovima, a električni vodovi crtama kojima se predočuju električne veze između pojedinih spojnih mjesta (elektroda, priključnica i sl.). Na shemi su slovima, brojkama i drugim znakovima navedeni najvažniji podatci o dijelovima i vodovima, a njihov raspored najčešće predočuje funkciju i veze, a ne stvarni prostorni raspored ili izvedbu.

Simboli električnih elemenata u električnim shemama standardizirani su. Prema načinu prikazivanja vodiča razlikuju se jednopolne sheme (dva ili više vodiča prikazuju se jednom crtom, a jednaki elementi se obično prikazuju jednim simbolom) i višepolne sheme (svaki vodič prikazuje se posebnom crtom, a svaki element jednim simbolom). Prema namjeni sheme mogu biti pregledne, nadomjesne, strujne i dr.

Pregledna shema je pojednostavljeni prikaz sustava koji omogućuje razumijevanje djelovanja.

Nadomjesna shema je pojednostavljeni prikaz strujnih krugova koji pruža podatke na temelju kojih se mogu provoditi analize i proračuni.

Strujna shema je detaljan prikaz elemenata sustava koji daje električne, mehaničke i druge veze važne za funkcioniranje sustava i podatke nužne za održavanje, ispitivanje, te pronalaženje grešaka u sustavu.

Položajni nacrt prikazuje smještaj i raspored dijelova uređaja ili sustava na mjestu ugradnje, npr. smještaj komponenata na tiskanoj pločici, položaj trošila u prostoriji, smještaj električne opreme unutar elektroormara, smještaj elektroormara u prostoriji.

Citiranje:

električna shema. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektricna-shema>.