struka(e): matematika

jedinični vektor (ort), vektor jediničnog iznosa i bilo kojega smjera. Jedinični vektor a0 vektora a koji nije nulvektor a ≠ 0 jest vektor a podijeljen sa svojim iznosom │a│, dakle, a0 = a / │a│; ima duljinu jednaku jedan, kolinearan je vektoru a i ima istu orijentaciju. U Kartezijevu koordinatnome sustavu jedinični vektori i, j i k usmjereni su uzduž koordinatnih osi x, y i z. U polarnome koordinatnome sustavu jedinični vektor leži u smjeru radijvektora r.

Citiranje:

jedinični vektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jedinicni-vektor>.