struka(e): matematika

radijvektor (radij[us] + vektor) (radijusvektor, vektor položaja) (znak r), vektor kojemu je početak u nekoj nepomičnoj zadanoj točki O (tzv. polu), obično ishodištu nekoga koordinatnoga sustava, a vrh u promatranoj točki T. Za svaki vektor moguće je izabrati radijvektor kojemu je početna točka zadana točka O. Uz nepomični pol svaka je točka prostora određena svojim radijvektorom, pa se piše T(r). Ako je pol radijvektora u ishodištu pravokutnoga Kartezijeva koordinatnoga sustava, tada se radijvektor neke točke T(x,y,z) piše kao r = xi + yj + zk, gdje su i, j, k jedinični vektori koordinatnih osi x, y, z.

Pri krivocrtnome gibanju radijvektor je usmjeren od središta oskulacijske kružnice prema materijalnoj točki ili središtu tijela koje se giba, a iznos mu je jednak duljini polumjera oskulacijske kružnice. Primjerice, radijvektor kojim se opisuje Zemljina revolucija usmjeren je od Sunca prema Zemlji.

Pri rotaciji tijela radijvektor je okomit na rotacijsku os i usmjeren od rotacijske osi prema površini tijela. Primjerice, iznos radijvektora kojim se opisuje rotacijsko gibanje neke točke na Zemljinoj površini najveći je na ekvatoru (jednak Zemljinu polumjeru), a najmanji (jednak nuli) na polovima.

Pomak je razlika između konačnoga r2 i početnoga r1 radijvektora: Δr = r2 – r1.

Kutna brzina opisuje brzinu promjene kuta između dvaju položaja radijvektora. Radijvektor u jednome periodu (za vrijeme jednog ophoda ili okreta) opiše kut od 2π radijana.

Citiranje:

radijvektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/radijvektor>.