struka(e): meteorologija

meteorološki balon, balon s pomoću kojega se u visoke slojeve atmosfere uzdižu radiosonde i meteorološki instrumenti za mjerenje atmosferskoga tlaka, temperature, vlažnosti te brzine i smjera vjetra, a njihov se rad prati s pomoću radara, radioteodolita ili navigacijskih sustava, npr. globalnoga položajnog sustava, ili balon koji se pušta u atmosferu bez instrumenata te se promatra njegovo gibanje na temelju kojega se uočavaju atmosferska strujanja ili određuje visina oblaka.

Građa meteoroloških balona

Načinjeni su od gume otporne na niske temperature i ultraljubičasto zračenje. Pune se vodikom ili helijem (plinovima lakšima od zraka). Kako se u visinama tlak zraka smanjuje, svi baloni se šire, volumen im se višestruko povećava i u konačnici pucaju. Najizdržljiviji baloni mogu dosegnuti nadmorsku visinu do 40 km. Baloni koji ne nose instrumente manjeg su volumena, promjera do 1 m, mase omotača 5 do 100 g, a baloni za uzdizanje meteoroloških instrumenata većeg su volumena, mase omotača do 3 kg.

Vrste meteoroloških balona

Pilot-balon je manji balon (mase 5 do 10 g) koji ne nosi instrumente, a podatci o brzini i smjeru vjetra u slojevima atmosfere kroz koje se uzdiže dobivaju se promatranjem njegova gibanja s tla. Balon za podnicu oblaka pušta se pri slabom vjetru ili vrlo slaboj oborini. Uzdiže se jednolikom brzinom (100 do 150 m/min), a mjeri se vrijeme od puštanja do nestajanja u oblaku.

Radiosondažni balon je veliki balon od neoprena koji nosi radiosondu i uređaje za mjerenje tlaka zraka, temperature i vlage, kozmičkoga zračenja ili koncentracije ozona. Promjer na tlu mu je 2 do 3 m a u visinama se poveća do 12 m. Radiosondažna mjerenja provode se dva puta na dan, i to u 00 i 12 sati po svjetskome vremenu. Instrumenti uzdignuti balonom se obično gube, a mogu se pokušati spasiti uporabom padobrana.

Transosonda je balon namijenjen dugotrajnom (i po nekoliko stotina dana) zadržavanju na stalnoj nadmorskoj visini. Može prevaliti vrlo velike udaljenosti. Služi za proučavanje općeg atmosferskog strujanja. Informacije s transosonde primaju zemaljske stanice na udaljenosti do 8000 km od sonde, ili se podatci prenose preko satelita.

Rockoon (od engl. rocket: raketa i balloon: balon) je veliki balon koji nosi uvis malu raketu s meteorološkim instrumentima za mjerenje stanja stratosfere. Na visini koja je nešto niža od maksimalne za takav balon, prema gore se automatski ispaljuje raketa koja, padajući, neprekidno mjeri i šalje podatke.

Citiranje:

meteorološki balon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/meteoroloski-balon>.