struka(e): matematika

množenje (multiplikacija). 1. Osnovna matematička operacija kojom se umnožavaju realni brojevi. Simbolički se označuje znakom × ili · (puta): a × b = a · b = c; u algebri se ti simboli obično ispuštaju (a · b = ab). Pri tom se a naziva množenik ili multiplikand ili faktor, b množitelj ili multiplikator ili faktor, a rezultat množenja c naziva se umnožak ili produkt. (→ tablica množenja)

2. Matematička operacija analogna množenju realnih brojeva definirana za druge skupove elemenata (npr. kompleksne brojeve, vektore i matrice). Primjerice, množenje vektora može se izvršiti na dva načina: skalarno (znak ·) i vektorski (znak ×). Rezultat skalarnoga množenja vektora je skalar, a rezultat vektorskoga množenja vektora je vektor.

Citiranje:

množenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mnozenje>.