struka(e): meteorologija
ilustracija
SVJETSKA METEOROLOŠKA ORGANIZACIJA

Svjetska meteorološka organizacija (engleski World Meteorological Organization, akronim WMO), međuvladina specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda za meteorologiju (vrijeme i klimu), hidrologiju i srodne geofizičke znanosti, sa sjedištem u Ženevi. Osnovana je 1950., a prethodila joj je Međunarodna meteorološka organizacija, osnovana 1873. radi razmjene meteoroloških podataka i istraživanja. Danas je u nju učlanjeno ukupno 187 država i šest teritorija (Republika Hrvatska postala je njezinom članicom 1992). Vrhovno je tijelo organizacije Svjetski meteorološki kongres koji se održava svake četvrte godine, a izvršno je tijelo Izvršni savjet. Na čelu je organizacije glavni tajnik. Provedba programa koordinira se putem šest regionalnih asocijacija (Afrika, Azija, Južna Amerika, Sjeverna Amerika, Karibi i jugozapadni Pacifik, Europa) te osam tehničkih povjerenstava (bazični sustavi, instrumenti i metode opažanja, atmosferske znanosti, zrakoplovna meteorologija, poljoprivredna meteorologija, oceanografija i pomorska meteorologija, hidrologija, klimatologija). U njezinu okviru provodi se niz operativnih i istraživačkih programa, npr.: svjetsko meteorološko bdjenje, tj. svjetski usklađeno praćenje cijele atmosfere i njezina međudjelovanja s kopnom i oceanima, svjetski sustav motrenja hidrološkoga ciklusa, svjetski klimatski program, primjena meteorologije za smanjenje rizika od katastrofa i prilagodbi globalnom zagrijavanju, u pomorskom i zrakoplovnom prometu, upravljanju vodnim resursima, poljoprivredi, energetici i drugim područjima, obrazovanju i obučavanju u okviru tehničke suradnje.

Citiranje:

Svjetska meteorološka organizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/svjetska-meteoroloska-organizacija>.