struka(e): geofizika

hidrološki ciklus, neprekidno kruženje vode u prirodi, slijed prelaženja vode iz atmosfere na površinu Zemlje i vraćanje u atmosferu: oborine, akumulacija vode na tlu, u jezerima, močvarama i morima, infiltracija (prodiranje vode u tlo), otjecanje nadzemnim ili podzemnim vodenim tokovima, isparavanje iz tla, mora i drugih površinskih ili podzemnih voda i transpiracija (isparavanje iz biljaka), kondenzacija vodene pare i stvaranje oblaka te ponovno oborine.

Citiranje:

hidrološki ciklus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hidroloski-ciklus>.