struka(e): elektrotehnika
ilustracija
WHEATSTONEOV MOST, otpornici poznatih električnih otpora R1 i R3, reostat R2, otpornik nepoznatog električnog otpora Rx

Wheatstoneov most [ʍi:'tstən~] (po engleskom fizičaru Charlesu Wheatstoneu), mjerni most za mjerenje električnoga otpora sastavljen od četiriju u četverokut spojenih grana i dviju dijagonala. U granama četverokuta nalaze se otpornici: u dvije grane dva otpornika poznatoga električnog otpora, u jednoj grani reostat (podesivi otpornik), a u četvrtoj otpornik nepoznatoga električnog otpora; u jednoj od dijagonala nalazi se osjetljivi mjerni električni instrument (nulindikator, galvanometar), a u drugoj izvor električne struje. Mjerenje se izvodi dovođenjem mosta u ravnotežu mijenjanjem vrijednosti električnoga otpora poznatih otpornika u pojedinim granama, tj. postizanjem da kroz dijagonalu u kojoj se nalazi mjerni instrument ne teče električna struja (nulindikator ne pokazuje otklon). Uvjet je ravnoteže jednakost umnoška vrijednosti električnoga otpora u nasuprotnim granama četverokuta, na slici RxR1 = R3R2, pa se, nakon što je ravnoteža postignuta, iz poznatih vrijednosti električnih otpora triju otpornika izračunava vrijednost električnoga otpora četvrtoga, mjerenoga otpornika Rx = R2R3/R1. Primjenjuje se za mjerenje električnoga otpora pri istosmjernoj i izmjeničnoj električnoj struji.

Citiranje:

Wheatstoneov most. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/wheatstoneov-most>.